Salten.png
Alexander Gørtz

Straumen

940 940 80

frame2.png

VELG EN TAKSTMANN SOM ER BYGGMESTER

fagmanngaranti.png

Dersom du skal selge bolig i dag er det viktig å avdekke mest mulig feil og mangler før man selger fordi som boligselger kan du bli stilt til ansvar i 5 år etter handelen. Prisen på boligen endres ikke nevneverdig dersom du en takstmann avdekker feil og mangler. Det er derfor viktig at du får en byggekyndig takstmann til å hjelpe deg med å avdekke feil og mangler.

Om du har behov for en byggekyndig takstmann i Rana, Bodø, Harstad eller i Narvik, så bør valget være ganske enkelt.