top of page
Button_NT_1.png

NÆRINGSTAKST

En næringseiendom takseres av en næringstakstmann som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting.

 

En takstmann som vurderer verdien av en næringseiendom har en tillegsutdannelse som gjør han/hun i stand til å vurdere en kontantstrøm på for eksempel en leieobjekt. Takstmannen er ofte godt kjent i lokalmiljøet for å kunne sammenlignende salgsverdien opp mot andre tilsvarende eiendommer.

 

En bygningskyndig næringstakstmann vil nok mange anbefale som et krav for å kunne vurdere en best mulig, og mest korrekt teknisk verdi på både tomt og bygning. 

bottom of page