NÆRINGSTAKST

En næringseiendom takseres av en næringstakstmann som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting.

 

En takstmann som vurderer verdien av en næringseiendom har en tillegsutdannelse som gjør han/hun i stand til å vurdere en kontantstrøm på for eksempel en leieobjekt. Takstmannen er ofte godt kjent i lokalmiljøet for å kunne sammenlignende salgsverdien opp mot andre tilsvarende eiendommer.

 

En bygningskyndig næringstakstmann vil nok mange anbefale som et krav for å kunne vurdere en best mulig, og mest korrekt teknisk verdi på både tomt og bygning.